İBRAHİM TIĞ; SEMERCİ, KAPUCUBAŞ ve KARAGÜLMEZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUSUNDA BULUNU
Haber
24 Eylül 2018 - Pazartesi 15:36 Bu haber 1086 kez okundu
 
İBRAHİM TIĞ; SEMERCİ, KAPUCUBAŞ ve KARAGÜLMEZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUSUNDA BULUNU
Eğitim Haberi
İBRAHİM TIĞ; SEMERCİ, KAPUCUBAŞ ve KARAGÜLMEZ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUSUNDA BULUNU

Devrek Bölge Haber gazetesi imtiyaz sahibi, gazeteci-mimar İbrahim Tığ, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İmar İşleri Sorumlu Müdürü Sedat Kapucubaş ve müteahhit Semih Karagülmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

    Devrek Cumhuriyet Başsavcılığına giden Gazeteci-Mimar İbrahim Tığ, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’nin “görevini kötüye kullandığı”, Belediye İmar İşleri Müdürü Sedat Kapucubaş’ın “yasa ve yönetmeliklere aykırı hareket etmesi, müteahhit kayırdığı” ve Karagülmez Müteahhit Firması içinde “haksız kazanç sağlama” iddiasıyla bu şahıslar hakkında suç duyurusunda bulundu.

     Devrek Cumhuriyet başsavcısı Mustafa Büyükbaş’a bu şahışlar hakkında hazırladığı dilekçeyi ve belgeleri sunan İbrahim Tığ, “Adalet yerini bulacak, bundan asla şüphem yoktur”dedi.

     İbrahim Tığ, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İmar İşleri Sorumlu Müdürü Sedat Kapucubaş ve müteahhit Semih Karagülmez hakkında savcılığa bulunduğu suç duyurusunda şu iddialarda bulundu:

      1-Devrek Yeni Mahalle Kayalık Sokak No:4’teki belediyeye ait Eski İtfaiye Hizmet Binası olarak da kullanılan taşınmaz (186 Ada, 3 Parsel) Devrek Beledi-ye Başkanlığı tarafından ihale edilerek satılmıştır.

     2-Sözkonusu belediye resmi olarak ihale ilanını Zonguldak Valiliğine gön-dermiş, Zonguldak Valiliği de ilanı Resmi İlan Yayınlamaya haiz Devrek Postası gazetesinde 19 Kasım-25 Kasım-30 Kasım ve 02 Aralık 2015 tarihlerinde 4 kez yayınlanmıştır.

     3-Sözkonusu Devrek Belediyesinin satış ilanı enson olarak da sözü edilen gazetenin 02 Aralık 2015 tarihli nüshasında yayınlanmış ve ertesi gün yani 03 Aralık 2015 tarihi saat:10.00’da ihale açık artırma ile yapılmıştır.

     Yasada ise: “2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca/…/ Resmî Gazetede ve/veya günlük gazetede yayım-lanacak ilân, ihale tarihinden en az yirmi gün, birden fazla yayımlanacaksa, son ilân ihale tarihinden en az on gün önce yayımlanır.” denilmektedir.

     4- Yayınlanan 4 ihale ilanında da; satılan arsaya yapılacak binanın, “Ayrık Nizam 5 Kat Ticaret Alanı” olarak gösterildiği halde, ihaleyi kazanan firma bu şarta uymamış 8 kat bina inşa etmiştir.

      Dolayısıyla ihaleye giren diğer şahıslar 5 kat üzerinden girmiş ama ihaleyi kazanan Karagülmez İnşaat’a 8 kat yapma ruhsatı verilmiştir. “Ayrık 5 Kat ve Ticaret Alanı” şartına uyulmamış ve alıcı müteahhite 8 kat yapma izni vererek Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci görevini kötüye kullanmıştır.

     5-İhale yoluyla satılan 1027m2 yüzölçümlü 186 ada 3 parsel ihale öncesi imar durumu BELEDİYE HİZMET ALANI olarak belirlenmiştir.

        İhale öncesi Kayalık Sokak, Ankara Caddesi ile geniş bir şekilde bir-leşmekte iken, 186 ada 3 parselin imarı AYRIK NİZAM 5 KAT TİCARİ ALAN olarak değiştirildikten sonra ihale yoluyla satışa çıkarılmış ve satış sonrasında:

       İmar revizyonu yoluyla Kayalık Sokak yolunun Ankara Caddesi sokakla birleşimi daraltılmış ve yol ile 186 ada 3 parsel arasında satı-labilen 103 m2’lik ek alan oluşturulmuş ve bu alanın Devrek Belediyesi tarafından 186 ada 3 parsele satışı yapılarak sonrasında satın alan tarafından 103m2’lik bu alan 1027m2 büyüklüğündeki 3 parsel ile birleştirilerek 186 ada 10 parsel numarasıyla toplamda 1129,91m2 yüzölçümlü yeni bir parsele dö-nüştürülmüştür.

       Böyle bir uygulama ile Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ile Dev-rek Belediyesi İmar İşleri Müdürü Sedat Kapucubaş belediyeyi zarar ettirerek alıcı firma Karagülmez İnşaat Firmasına çıkar sağlattırmış ve tolerans sağla-mışlardır.

       6- Yine 186 ada 10 parselinde içinde bulunduğu alanın imar planındaki son haline göre; Taban Alanı Kat Sayısı 0.40 olarak belirtilmiştir. Buna göre binanın zemin kattaki Taban Alanı 1129,91m2 x 0.40 = 451,96m2 olması gerekirken bu taban alanı uygulamada yaklaşık 100m2 haksız yere artırılarak 550m2’ye çıkartılmıştır. Bu durum da alıcı inşaat firmasına haksız ka-zanç sağlamıştır. Budurumun sorumlusu da İmar İşleri Müdürü Sedat Ka-pucubaş’tır.

      7-    3 Temmuz 2017 PAZARTESİ/Resmî Gazete Sayı : 30113

YÖNETMELİK/ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

        kkk bendi: “Parsel cephesi: Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesini (Birden fazla yola cepheli parsellerde uygulama imar pla-nında belirtilmemiş ise geniş yol üzerindeki kenar, parsel ön cephe-sidir. Yolların eşit olması halinde ve köşe başı parsellerde dar kenar, parsel ön cephesidir.” denilmektedir.

      Sözkonusu 186 ada 3 parselde cephe kodu Ankara asfaltı üzerinden alın-ması gerekirken, imar işleri müdürü tarafından müteahitin fazla kat çıkmasının önü açılarak sağır ve işlek olmayan Kayalık Sokak’tan alınması da müteahitin çıkarına bir durumdur. Bu durum aynı zamanda imar durumuna uygun olarak yapılaşması tamamlanmış olan komşu parsellerde haksızlık ve mağduriyet ya-ratmıştır. Belki yandaki binalarında sahipleri binalarını yaparken 8 kat yapacak-lardı!

      Kayalık Sokak gibi kör bir sokaktan kod vererek müteahitte fazla kat yap-masını sağlayan İmar İşleri Müdürü Sedat Kapucubaş, müteahite haksız ka-zanç sağlamasıyla kamu kurumunu zarara uğratmıştır.”

      Gazeteci-Mimar İbrahim Tığ, Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’nin görevini kötüye kullandığı, İmar İşleri Müdürü Sedat Kapucubaş’ın da, mevcut yasalara muhalefet ederek müteahite haksız kazanç sağlamasıyla kurumu zarara uğrattığı, Alıcı firma olan Karagülmez İnşaat Firması da haksız kazanç sağlayarak kamu kurumunu zarara uğrattığı ve şehrin mimari dokusunu bozduğu iddiasıyla haklarında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Editör:
Etiketler: İBRAHİM, TIĞ;, SEMERCİ,, KAPUCUBAŞ, ve, KARAGÜLMEZ, HAKKINDA, SUÇ, DUYURUSUSUNDA, BULUNU,
Yorumlar
Haber Yazılımı